Odpad je surovina!

EKO KOM

Rimitti s.r.o. je aktivně zapojena do systému zpětného odběru a recyklace použitých obalů od počátku svého působení na trhu obalových materiálů.

Smlouva se společností EKO KOM nás opravňuje používat na našich obalech a na obalech vyráběných pro naše klienty znak zeleného bodu. Toto oprávnění je však zároveň zavazující, kdy ctíme požadavky ochrany životního prostředí ve kterém žijeme dnes a které bychom rádi nezničené zanechali našim potomkům.

Proto jsou naši odborníci připraveni Vám poskytnout bezplatné odborné poradenství ve věcech odpadového hospodářství, a co víc, jsme technicky vybaveni pro zpětný odběr Vašich použitých obalů a jejich znovuuvedení na trh.