Odpadové hospodářství - Rimitti s.r.o., obalové materiály, Česká republika

ODPAD JE SUROVINA!

EKOKOM Rimitti s.r.o. je aktivně zapojena do systému zpětného odběru a recyklace použitých obalů od počátku svého působení na trhu obalových materiálů.

zelený bod Smlouva se společností EKO KOM nás opravňuje používat na našich obalech a na obalech vyráběných pro naše klienty znak zeleného bodu. Toto oprávnění je však zároveň zavazující, kdy ctíme požadavky ochrany životního prostředí ve kterém žijeme dnes a které bychom rádi nezničené zanechali našim potomkům.

Proto jsou naši odborníci připraveni Vám poskytnout bezplatné odborné poradenství ve věcech odpadového hospodářství, a co víc, jsme technicky vybaveni pro zpětný odběr Vašich použitých obalů a jejich znovuuvedení na trh.

Na Vaše dotazy Vám rádi odpovíme na našich kontaktních telefonních číslech, či na emailových adresách.


Firma Rimitti s.r.o., Javorník 194, 696 74 Javorník, info@rimitti.cz, Czech Republic | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku